Recyclingtechnologie von Eggersmann

Najwyższa jakość kompostu

i zredukowana ilość odpadów z przesiewu dzięki Systemowi doczyszczania kompostu Eggersmann. Dzięki zaawansowanej technologii separacji i sortowania zanieczyszczenia kompostu są skutecznie usuwane w wyniku procesu mechaniczno-pneumatycznego. W ten sposób powstaje prawie całkowicie wolny od zanieczyszczeń produkt końcowy.

 • Wysoki odzysk kompostu
 • Zredukowana ilość odpadu po odsianiu
 • Maksymalna możliwa redukcja zanieczyszczeń
 • Dla całkowitego natężenia przepływu w instalacji do 100 m³/h
 • Niższe koszty utylizacji
 • Najwyższa niezawodność procesu nawet przy różnej wilgotności materiału.

Sito gwiaździste gruboziarniste

STAR SELECT SC

 • Dzięki technologii przesiewania gruboziarnistego STAR SELECT większe, lekkie materiały i inne gabaryty są mechanicznie odprowadzane w pierwszym kroku separacji.
 • Wielkość odsiewu można szybko i łatwo regulować, zgodnie z wymogami, zmieniając prędkość wału przesiewowego sita.
 • W razie potrzeby lekkie materiały można już oddzielić od głównego strumienia za pomocą technologii separacji powietrznej Eggersmann AIRFIX.

Sito gwiaździste drobnoziarniste

STAR SELECT SF

 • Kompost drobnoziarnisty jest przesiewany przy użyciu technologii przesiewania Eggersmann STAR SELECT.
 • Aby optymalnie przygotować zanieczyszczoną frakcję średnią do późniejszego oczyszczenia z zanieczyszczeń, poszczególne wały sita pracują według nowej, zgłoszonej do opatentowania metody Eggersmann Split-Speed.
 • Prędkość obrotowa wałów sitowych jest regulowana w sposób zmienny i niezależny od siebie, aby podczas procesu przesiewania optymalnie nakierować niepożądany lekki materiał w strumieniu materiału, który może zostać bezpiecznie odessany przez separator powietrza AIRFIX.
 • Następnie ta oczyszczona frakcja średnia jest zawracana do procesu kompostowania.
 • Drobna frakcja (wielkość ziarna ≤ 15 mm) jest przenoszona w postaci cienkiej warstwy do wielostopniowego separatora powietrznego – CO2MPOST CLEANER

Coraz więcej tworzyw sztucznych w kompoście

Bioodpady dostarczane do instalacji przetwarzania odpadów biologicznych są często zanieczyszczone nadmiernymi ilościami substancji obcych, takich jak szkło, metale lub tworzywa sztuczne. W przypadku konwencjonalnej technologii doczyszczania  przed i po  procesie obróbki biologicznej, substancje te mogą być usunięte tylko do pewnego stopnia. Nawet w przypadku zmniejszenia oczka sita w procesie przesiewania kompostu, na przykład do 10 mm, nie mamy gwarancji usunięcia obcych substancji pozostałych w produkcie finalnym. 


W szczególności zawartość tworzyw sztucznych coraz częściej stwarza operatorom zakładów MBP problemy, zwłaszcza w odniesieniu do planowanych zmian w prawie, dotyczących ilości zanieczyszczeń w kompoście. 

System doczyszczanie kompostu Eggersmann

Zmniejszenie oczka sita w procesie przesiewania zmniejsza ilość kompostu w stosunku do ilości odpadów, które są zasadniczo zanieczyszczone dużymi, płaskimi tworzywami sztucznymi i które należy zutylizować co wpływa na obniżenie rentowności procesu. 

Właśnie dlatego powstał System doczyszczania kompostu firmy Eggersmann. Dzięki zaawansowanej technologii separacji i sortowania zanieczyszczenia kompostu są skutecznie usuwane w wyniku procesu mechaniczno-pneumatycznego. W ten sposób powstaje prawie całkowicie wolny od zanieczyszczeń produkt końcowy. Ponadto wzrasta możliwość sprzedaży wydzielonych zanieczyszczeń kompostu jako paliwa. Alternatywnie odpady po odsianiu, które zostały oczyszczone z  folii można łatwo zawrócić do procesu kompostowania.

Planujesz modernizację zakładu przetwarzania odpadów biologicznych?

Skontaktuj się z nami teraz, chętnie Ci doradzimy! Niezależnie od tego, czy chodzi o nową budowę, optymalizację procesów czy modernizację zakładu - jesteśmy Twoim kompetentnym partnerem!

Skontaktuj się z działem sprzedaży

W CO2MPOST CLEANERS

zanieczyszczony kompost jest poddawany obróbce powietrznej w celu odrzucenia niepożądanych substancji ciężkich. Różne charakterystyki lotu i opadania wynikające z gęstości, jak również efekt balistyczny przy uderzeniu w taśmę łukową zapewniają skuteczne oddzielenie ciężkich elementów od strumienia materiału. Ciężkie frakcje spadają w dół. Taśma łukowa przenosi lekki i średnio ciężki materiał do komory separacji.

Lekki materiał łatwiejszy do przenoszenia 

jest transportowany nad taśmą łukową. W dalszej części procesu,  materiały lekkie (głównie folie i materiał włóknisty) przechodzą przez dwa kolejne punkty separacji, w których są odsysane przez strumień powietrza.

Materiał pozostały po drugim punkcie separacji

jest podawany do rynny zsypowej. Cięższe, ziarniste elementy materiału spadają w dół i tworzą prawie wolny od zanieczyszczeń kompost drobnoziarnisty. Pozostały lekki materiał jest wydmuchiwany do góry za pomocą powietrza skierowanego od spodu.

Materiał zassany we wszystkich trzech punktach separacji materiałów lekkich  kierowany jest do separatora frakcji lekkiej. Tutaj oddzielane zostają folie, arkusze i liście. Wstępnie oczyszczone powietrze zawierające małe cząstki, jest podawane do filtra workowego i odfiltrowane. Część oczyszczonego powietrza jest następnie wprowadzana z powrotem do procesu za pomocą wentylatora i dyszy nadmuchowej, a reszta jest odprowadzana do otoczenia.

Wysokowydajne oczyszczanie powietrza firmy Eggersmann zapewnia najniższą zawartość pyłu resztkowego  < 5 mg/m³ w powietrzu poprocesowym, które może być bez obaw wprowadzone z powrotem do środowiska lub w razie potrzeby wykorzystane w procesie kompostowania.

Inne procesy Eggersmanna w przetwarzaniu bioodpadów:

Technologia przetwarzania Eggersmann - kompleksowe, przyszłościowe rozwiązanie do przetwarzania odpadów biologicznych, mające na celu optymalne wykorzystanie potencjału energetycznego i zasobów zawartych w odpadach.

Wstępna obróbka

Niezależnie od tego, czy chodzi o odpady resztkowe, odpady handlowe czy wstępnie segregowane odpady opakowaniowe - wszystkie one zawierają surowce, które można ponownie udostępnić poprzez przetwarzanie mechaniczne. W procesie sortowania do oddzielania pożądanych materiałów stosuje się szeroką gamę urządzeń separujących.

kompostownia komorowa

Obróbka tlenowa materiałów organicznych w kompostowni komorowej. W zależności od materiału wsadowego i celu obróbki, komory oferują szeroki zakres zastosowań. Ponadto komora może być wyposażony w wymienniki ciepła, systemy izolacyjne i wentylacyjne zgodnie ze specjalnymi wymaganiami.

BEKON – Fermentacja sucha

W suchej fermentacji BEKON uzyskuje się wysoką i stałą produkcję biogazu poprzez fermentację stałych substratów (np. bioodpadów, odpadów ogrodowych, frakcji organicznych z przetwarzania odpadów resztkowych, obornika bydlęcego i innych odpadów organicznych, które można układać w stosy).

Chcesz poprawić jakość kompostu?

Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam sobie doradzić! Mamy dla Ciebie odpowiedź na zwiększone wymagania jakościowe!

Dzięki technologii Systemowi doczyszczania kompostu Eggersmann otrzymujesz odpowiednią technologię dla naprawdę dobrego kompostu!

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Pliki do pobrania

Przygotowanie drobnego kompostu

Windrow Turner & Lane Turner

Formularz kontaktowy

Osoba kontaktowa

Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy.

Dr. Rolf Liebeneiner

Vertriebsleiter
Biologische Abfallbehandlung
Recyclinganlagen

Fon +49 89 9077959-45
zauberei(at)f-e.de