Eggersmann Recycling Technology

uzyskiwanie jednorodnych materiałów

Oprócz ochrony zasobów, recykling odpadów odgrywa równie ważną rolę w ochronie klimatu. Skuteczna gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga czystego segregowania materiałów nadających się do recyklingu. Tylko w ten sposób można zapewnić optymalny recykling poszczególnych frakcji.

Ze względu na rosnące wymagania dotyczące frakcji materiałów nadających się do recyklingu o zapewnionej jakości i wynikający z tego wzrost złożoności w systemach sortowania, coraz ważniejsze staje się rozpatrywanie zakładu jako całości.


Inteligentne zarządzanie procesowe i operacyjne zapewnia efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych i niezbędną efektywność ekonomiczną oraz zapewnia czystość końcowych frakcji.

Inteligentne sortowanie z wykorzystaniem analizy danych

Wraz z czystością odzyskanych frakcji nadających się do recyklingu zwiększa się jednocześnie ich zbywalność. Jest to czynnik, którego nie należy lekceważyć, jeśli chodzi o ekonomiczną eksploatację sortowni i zachowanie konkurencyjności. Warto inwestować w nowe, połączone cyfrowo instalacje, a także w odpowiednie modernizacje już istniejących!

Linie sortujące firmy Eggersmann produkują jednorodne frakcje nadające się do recyklingu zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta. Cyfrowa sieć w systemie centralnym oraz w pełni zautomatyzowane systemy zarządzania zapewniają najnowocześniejszy, zoptymalizowany i ciągły,  proces sortowania. 

Za pomocą pulpitu monitorującego dane i informacje ze wszystkich maszyn i wszystkich czujników są gromadzone, wizualizowane i analizowane. Dane są pobierane w czasie rzeczywistym i przetwarzane z wykorzystaniem wiedzy z zakresu inżynierii procesowej i statystyk opisowych oraz udostępniane do porównań czasowych i maszynowych. Na podstawie tych danych tworzone są regulacje między różnymi maszynami i sekcjami instalacji, aby jak najszybciej dostosować je do różnych ilości i składów materiałów. Dzięki temu w pełni zautomatyzowanemu systemowi przepływ materiału jest samoregulowany.

Ta inteligentnie sterowana sieć w sposób zrównoważony zwiększa ogólną wydajność zakładu pod względem przepustowości, jakości i wydajności. Awarie i usterki maszyn są przewidywane i unikane dzięki ciągłej analizie i odpowiednim algorytmom. Asystent serwisowy Eggersmann wspiera również cyfrowe planowanie, kontrolę i dokumentację konserwacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia dostęp do dokumentacji zakładu i zainstalowanych części zamiennych z dowolnego miejsca.

Komponenty instalacji (wybór)

 • Inteligentne sortowanie (Eggersmann)
 • Systemy kontroli procesu
 • Elektryczny system sterowania
 • Technologia transportu
 • rozrywarka worków
 • rozdrabniacze
 • Sita bębnowe, przesiewacze
 • Separatory balistyczne
 • Separatory NIR
 • Separatory magnetyczne
 • Separatory wirowo-prądowe
 • seperatory powietrzne
 • Konstrukcje stalowe (pomosty itp.)

Referencja: Zakład sortowania odpadów opakowaniowych lekkich Rostock

 • Klient: Veolia Umweltservice Nord GmbH
 • Pełne uruchomienie: 2021
 • Materiał wejściowy: lekkie opakowania z systemu dualnego, na przykład opakowania z tworzyw sztucznych, metale lekkie (aluminium lub blacha ocynkowana) i materiał kompozytowy
 • Wydajność: około 60 000 ton odpadów opakowaniowych lekkich rocznie

  System zarządzania zasobnikami buforującymi firmy Eggersmann - Nie robimy połówek bel

  Dzięki cyfrowej sieci i zastosowanej technologii system zarządzania zasobnikami buforującymi firmy Eggersmann wykrywa objętość materiału w każdym miejscu zakładu recyklingu. Uwzględnia się nawet przepływ materiału na taśmach podających, dzięki czemu ostatecznie do odpowiednich przesypów podaje się tylko tyle materiału, ile może lub powinno być aktualnie sprasowane. Gdy tylko zasobnik zawiera wystarczającą ilość materiału do belowania, materiał jest automatycznie przenoszony do prasy. Rezultatem są całe bele o dokładnie tej samej długości. W ten sposób powrót półbel do procesu sortowania staje się przestarzały dzięki systemowi zarządzania zasobnikami buforującymi firmy Eggersmann.

  Planujesz zmodernizować swoją sortownię?

  Skontaktuj się z nami już teraz, chętnie Ci doradzimy! Niezależnie od tego, czy chodzi o nową budowę, optymalizację procesu, czy modernizację Twojego zakładu - jesteśmy Twoim kompetentnym partnerem!

  Kontakt ze sprzedażą

  Kompetencje i usługi Eggersmann Anlagenbau

  Jeśli wybierzesz współpracę z Eggersmann Anlagenbau, w razie potrzeby otrzymasz kompletny pakiet. Oprócz inżynierii, planowania wdrożeniowego, budowy i zaopatrzenia, zakres usług obejmuje również produkcję i dostawę całej technologii zakładu oraz montaż. Dodatkowo przejmujemy rozruchy urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz wizualizację.

  Technologia transportu

  W naszych własnych zakładach produkcyjnych produkujemy wysokiej jakości, cyfrowo połączone w sieć technologię przenośników. Niezależnie od tego, czy chodzi o przenośniki bunkrowe, przenośniki krążnikowo-nieckowe, przenośniki krążnikowo-ślizgowe czy przenośniki łańcuchowo-taśmowe – Eggersmann ma odpowiedni produkt dla każdego wymagania.

  Konstrukcja stalowa

  Wszystkie elementy konstrukcji stalowych, takie jak pomosty, są produkowane we własnych zakładach. Krótkie odległości i przejrzystość między zaangażowanymi działami zapewnia ogromną korzyść dla całego projektu.

  Klasyczne komponenty instalacji

  Maszyny takie jak rozrywarka do  worków, separatory balistyczne, sita bębnowe czy separatory powietrzne można znaleźć w prawie każdym zakładzie recyklingu. Eggersmann samodzielnie projektuje i produkuje te komponenty, dostarczając w ten sposób dużą część wyposażenia zakładu praktycznie z jednego źródła.

  Obróbka tlenowa i sucha fermentacja

  W dziedzinie biologicznego przetwarzania odpadów firma Eggersmann jest kompetentnym dostawcą procesów, urządzeń i komponentów do kompostowania i biologicznego suszenia. Ponadto proces BEKON firmy Eggersmann może być wykorzystany do produkcji biogazu z odpadów organicznych za pomocą suchej fermentacji.

  Referencje

  Tutaj znajdziesz nasze referencyjne systemy:

  Zakład recyklingu odpadów przemysłowych, handlowych i komunalnych w Dubaju

  Sortownia tworzyw sztucznych w Deuna

  Instalacja RDF w Middle East

  Planujesz budowę zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, przemysłowych lub odzysku RDF?

  Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się o naszej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami!

  Kontakt ze sprzedażą

  Downloads

  Przekształć swoje odpady

  Systemy otwierania, dozowania i sortowania

  Formularz kontaktowy

  Osoba kontaktowa

  Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy.

  Gunnar Beyer

  Head of Sales

  Eggersmann Anlagenbau
  Recycling Plants

  Fon +49 5734 6690-227
  zauberei(at)f-e.de