Fairs

Overview of fairs

Pol-Eco-System

17 - 19/10/2017 | Posen | Eggersmann Polska

WACEE

07 - 09/11/2017 | Accra, West Africa | Eggersmann GmbH

Ecomondo

07 - 10/11/2017 | Rimini | Eggersmann Anlagenbau, BEKON

Waste Expo Brasil

21 - 23/11/2017 | Sao Paulo | Eggersmann GmbH